Skip to content

Pełna księgowość dla osób prawnych

Usługi księgowe w zakresie uproszczonej księgowości to jeden z filarów działalności biura rachunkowego MG Projekt

Kto może korzystać z pełnej księgowości?

Gdy przedsiębiorca przekroczy limit 2 000 000 mln euro rocznych przychodów, wówczas zobowiązany jest do przejścia z uproszczonej księgowości na księgowość pełną. Taką decyzję muszę również podjąć właściciele firm, decydujący się na przekształcenie swoich przedsiębiorstw w spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Wynika to z tego, że wyżej wymienione formy działalności wymagają prowadzenia pełnej księgowości.

Z jakim obowiązkami wiąże się prowadzenie pełnej księgowości?

Pełna księgowość obliguje przedsiębiorcę do prowadzenia ksiąg rachunkowych na które składają się: księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, wykaz składników aktywów i pasywów, a także zestawianie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość ma także obowiązek sporządzania szczegółowych sprawozdań finansowych i bilansu.

Pełna księgowość jest złożona. Aby ją prowadzić trzeba znać aktualne przepisy i regulacje prawne. To wymagające i obciążające zadanie jeśli chcemy to robić na własną rękę. Dlatego w tej dziedzinie warto zaufać doświadczonej księgowej MG Projekt, która wyręczy Państwa w tym strategicznym zadaniu na przystępnych warunkach cenowych.

Jakie usługi świadczymy z zakresie pełnej księgowości?

Prowadząc pełną księgowość dbamy m.in. o regularne sporządzanie deklaracji, rejestrów, kontrolujemy na bieżąco poprawność wszelkich dokumentów, a także reprezentujemy Klientów przed urzędami. Pełen zakres naszych działań to:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT i sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, niskocennych środków trwałych i drobnego wyposażenia,
 • sporządzanie obowiązkowych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • pomoc w przygotowaniu polityki rachunkowości i pełnego planu kont przy otwieraniu firmy,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, kraje unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Usługi księgowe w Halinowie

Specjalizujemy się w kompleksowej księgowości dla przedsiębiorstw. Prowadzimy usługi księgowe od ponad 20 lat. Dzięki temu doświadczeniu możemy służyć radą i wsparciem nawet w trudnych i nieoczywistych przypadkach. Dzielimy się swoją wiedzą na FB i na blogu. Nasz profesjonalizm potwierdza licencja Ministra Finansów, na podstawie której działamy.

Zobacz opinie naszych Klietów i umów się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Zapraszamy do skorzystania z naszych usług przedsiębiorców z Halinowa, Sulejówka, Mińska Mazowieckiego oraz okolic.

Tel: 602 650 712