Skip to content

Usługi Usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe

dla firm z Halinowa, Sulejówka, Mińska Mazowieckiego i okolic.

Uproszczona księgowość dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą

Usługi księgowe w zakresie uproszczonej księgowości to jeden z filarów działalności biura rachunkowego MG Projekt

Kto może korzystać z uproszczonej księgowości? 

Biuro rachunkowe MG Projekt świadczy usługi księgowe z zakresu uproszczonej księgowości (zwanej również małą księgowością). Uproszczona księgowość przeznaczona jest przede wszystkim dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych, spółdzielni socjalnych, spółek partnerskich, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają 2 000 000 euro.

 

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców uproszczona księgowość? 

Prowadzenie małej księgowości zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów. Przy niektórych rodzajach prowadzonej działalności konieczne jest też prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu oraz rejestr VAT.

Choć księgowość uproszczona jest stosunkowo przejrzysta, to może sprawiać kłopoty, szczególnie na początku prowadzenia działalności. Do osób, które nie chcą zaprzątać sobie głowy wszelkimi rozliczeniami i sprawozdaniami dla urzędów, świadczymy kompleksowe usługi księgowe. Doświadczony księgowy będzie nieocenionym wsparciem, zarówno podczas regularnych rozliczeń, jak i przy rozwiązywaniu nagłych problemów. W każdej chwili służymy poradą.

 

Jakie usługi świadczymy w ramach uproszczonej księgowości?

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • generowanie plików JPK i wysyłanie do Ministerstwa Finansów,
 • rozliczanie podatku dochodowego,
 • rozliczenia z ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rozliczenia roczne,
 • rozliczanie podatkowe osób z zagranicy
 • dodatkowe usługi księgowe.

Pełna księgowość dla osób prawnych

Usługi księgowe w zakresie uproszczonej księgowości to jeden z filarów działalności biura rachunkowego MG Projekt

Kto może korzystać z pełnej księgowości?

Gdy przedsiębiorca przekroczy limit 2 000 000 mln euro rocznych przychodów, wówczas zobowiązany jest do przejścia z uproszczonej księgowości na księgowość pełną. Taką decyzję muszę również podjąć właściciele firm, decydujący się na przekształcenie swoich przedsiębiorstw w spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Wynika to z tego, że wyżej wymienione formy działalności wymagają prowadzenia pełnej księgowości.

Z jakim obowiązkami wiąże się prowadzenie pełnej księgowości? 

Pełna księgowość obliguje przedsiębiorcę do prowadzenia ksiąg rachunkowych na które składają się: księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, wykaz składników aktywów i pasywów, a także zestawianie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość ma także obowiązek sporządzania szczegółowych sprawozdań finansowych i bilansu.

Pełna księgowość jest złożona. Aby ją prowadzić trzeba znać aktualne przepisy i regulacje prawne. To wymagające i obciążające zadanie jeśli chcemy to robić na własną rękę. Dlatego w tej dziedzinie warto zaufać doświadczonej księgowej MG Projekt, która wyręczy Państwa w tym strategicznym zadaniu na przystępnych warunkach cenowych.

 

Jakie usługi świadczymy z zakresie pełnej księgowości?

 

Prowadząc pełną księgowość dbamy m.in. o regularne sporządzanie deklaracji, rejestrów, kontrolujemy na bieżąco poprawność wszelkich dokumentów, a także reprezentujemy Klientów przed urzędami. Pełen zakres naszych działań to:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT i sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, niskocennych środków trwałych i drobnego wyposażenia,
 • sporządzanie obowiązkowych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • pomoc w przygotowaniu polityki rachunkowości i pełnego planu kont przy otwieraniu firmy,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, kraje unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS.

Kadry i płace

Usługi księgowe w zakresie uproszczonej księgowości to jeden z filarów działalności biura rachunkowego MG Projekt

Prowadzenie księgowości i sporządzanie sprawozdań finansowych to nie jedyne obowiązki przedsiębiorcy. Każde małe i średnie przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników, ma obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej osób zatrudnianych. W zakres tych obowiązków wchodzą między innymi teczki osobowe pracowników, dokumenty związane z zatrudnieniem, płacami, wynagrodzeniami chorobowymi, raporty RMUA itd. W MG Projekt zajmujemy się nie tylko obsługą księgową, ale i obsługą kadrowo-płacową. Dbamy o dokumentacje dotyczącą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne.

W zakres tych obowiązków wchodzi:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z procedurą nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • rozliczanie umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • przygotowywanie świadectw pracy dla odchodzących pracowników.

Usługi księgowe w Halinowie

Specjalizujemy się w kompleksowej księgowości dla przedsiębiorstw. Prowadzimy usługi księgowe od ponad 20 lat. Dzięki temu doświadczeniu możemy służyć radą i wsparciem nawet w trudnych i nieoczywistych przypadkach. Dzielimy się swoją wiedzą na FB i na blogu. Nasz profesjonalizm potwierdza licencja Ministra Finansów, na podstawie której działamy.

Zobacz opinie naszych Klietów i umów się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Zapraszamy do skorzystania z naszych usług przedsiębiorców z Halinowa, Sulejówka, Mińska Mazowieckiego oraz okolic.

Tel: 602 650 712